Zum Inhalt springen

Rättigheter

Välkommen till Eberspächers webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Personuppgiftsskydd
När du besöker vår webbplats, registrerar vår webbserver automatiskt din IP-adress, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor du faktiskt besöker och datum för ditt besök. Det kan hända att du blir ombedd att lämna ut dina personuppgifter. Detta är frivilligt.

Alla personuppgifter som lämnas på Eberspächers webbplatser används utan ditt medgivande endast för behandling av kontrakt och/eller för att behandla dina förfrågningar, t.ex. för att skicka produktinformation och/eller förmedla erbjudanden från Eberspächer-gruppen. Eberspächer garanterar att informationen behandlas konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen. Du kan motsäga dig användandet av dina personuppgifter för marknadsföring eller marknadsundersökningar eller kräva information om dessa lagrade data. Du kan också skicka denna motsägelse eller annan kritik eller frågor om dataskydd via e-post till datenschutz@eberspaecher.com.

Cookies
Eberspächer använder cookies för att kunna följa din användning av våra webbplatser och på så sätt kunna optimera innehållet för dina individuella önskemål. Cookies är små textfiler som webbplatsen sparar på din hårddisk. De gör att din dator kan identifieras, men hämtar eller sparar inga personuppgifter. Cookies skadar inte din dator och kan inte innehålla virus. Du kan när som helst radera eller blockera cookies med hjälp av inställningar i din webbläsare.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som sparas på din dator för att möjliggöra en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbplatsoperatören och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs att göra det enligt lag, eller de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om du gör det du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Tillstånd att samla in och lagra data kan återkallas när som helst med omedelbar verkan genom att använda inaktivering add-on. När det gäller diskussionen om att använda analysverktyg med kompletta IP-adresser, vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med filtillägget "_anonymizeIp ()" och därmed IP-adresser kan endast bearbetas vidare i förkortad form för att utesluta möjligheten av att kunna associera dem direkt med en person.

Upphovsrätt
© 2012 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland − gäller alla sidor på denna webbplats.

Alla rättigheter förbehålles.

Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor liksom deras placering på Eberspächers webbplatser är upphovsrättsskyddade och skyddas av andra lagar om äganderätt. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, förmedlas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiella syften. Några av Eberspächer-webbplatser innehåller även bilder som lyder under tredje parts upphovsrätt.

Vidare innehåller vissa Eberspächer-webbplatser bilder som är föremål för upphovsrätt för tredje part. Pressbilder får endast användas för redaktionella ändamål inom ramen för den journalistiska rapporteringen om Eberspächer-gruppen, erkännande av källan som "Eberspächer". Utskrift och publicering är avgiftsfri. Vi ber dig emellertid att skicka oss ett exemplar när det gäller tryckta medier och samt informera i förväg om publicering i elektroniska medier (Internet). För all annan kommersiell användning av bilderna, är du skyldig att inhämta ett skriftligt medgivande från Eberspächer.

Ansvarsbegränsning

Webbplatserna har utformats med största möjliga noggrannhet. Eberspächer kan trots detta inte lämna någon garanti för att den information som presenteras är korrekt och utan brister. Informationen på webbplatserna utgör inte heller någon uttrycklig och/eller underförstådd garanti. Eberspächer frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats, i den mån det inte föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet från Eberspächers sida. När det gäller mindre oaktsamhet är Eberspächer ansvarigt endast vid brott mot grundläggande kontraktsskyldigheter och begränsar detta ansvar till förutsägbara, vanligt förekommande skador.

Licenser

Eberspächer vill presentera sig med en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi av denna webbplats. De immateriella tillgångar den innehåller, t.ex. patent, prover och upphovsrätter är skyddade. Inget tillstånd ges för användning av Eberspächers eller tredje parts immateriella tillgångar.

Länkar till andra företag
Eberspächer tar inte ansvar för webbplatsinnehåll som tillhör andra företag eller tredje parter som nås via länkar från våra webbplatser. Detta eftersom Eberspächer inte har något inflytande på innehållet. Leverantörer av en sida som ger upphov till skador orsakade av användning av information om den sidan är således ensam ansvarig. För webbplatser av koncernföretag är endast de anslutna företagen ansvariga.

Produkter och priser

Uppgifter på webbplatserna om produkters och tjänsters omfattning, utseende, pris, mått och vikt överensstämmer med den information som finns tillgänglig vid publikationen och bygger på förhållanden på den tyska marknaden. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att göra ändringar. Uppgivna priser gäller våra återförsäljare och är icke-bindande prisrekommendationer. Kontakta därför din återförsäljare för att kontrollera aktuella försäljningspriser.

Nationella versioner
Webbens internationella spridning innebär att dessa sidor kan hänvisa till produkter och tjänster som inte finns, ännu inte finns eller finns tillgängliga under annat namn eller i en annan version i andra länder. Kontakta din lokala återförsäljare.