Zum Inhalt springen

Så här fungerar Eberspächers vattenvärmare Hydronic

Så snart värmaren får sin startimpuls utlöses följande funktioner via den centrala styrenheten:

 • Automatisk säkerhetskontroll
 • Glödstaven värms upp
 • Doseringspumpen transporterar bränsle
 • Förbränningsmotorn startar mjukt
 • Fläkten transporterar förbränningsluft
 • Bränsle-/luftblandningen antänds (flambildning)
 • De varma förbränningsgaserna flödar genom värmeväxlaren som avger
  värmen till motorns kylvattensystem
 • Värmaren regleras elektroniskt och arbetar – beroende på
  värme-behovet – med flera effektnivåer

Så fungerar Hydronic: