Zum Inhalt springen

Så här fungerar Eberspächers luftvärmare Airtronic

Så snart värmaren får sin startimpuls utlöses följande funktioner via den centrala styrenheten:

  • Automatisk säkerhetskontroll
  • Förbränningsmotorn startar, förbränningskammaren förventileras, glödstaven värms upp och doseringspumpen transporterar bränsle
  • Glödstaven antänder bränsle-/luftblandningen (flambildning)
  • De varma förbränningsgaserna flödar genom värmeväxlaren
  • Varmluftsfläkten suger in rumsluft eller frisk luft
  • Värmen från förbränningsgaserna flödar genom värmeväxlaren till
    denna varmluft

Så här fungerar Airtronic: