Zum Inhalt springen

EasyScan – diagnos- och serviceverktyg för parkeringsvärmare

Diagnos- och serviceverktyget EasyScan har nyligen omarbetats för att vara kompatibelt med de nyligen lanserade värmarna och manöverenheterna med CAN-kommunikation. EasyScan är fortfarande helt bakåtkompatibel, dvs. det har stöd för alla värmare och manöverenheter som tidigare har kunnat användas tillsammans med verktyget. PC-programvarans User Frontend har utökats med de nya produkterna, men den beprövade strukturen är i princip densamma.

Fördelar:

 • Omfattande bedömning av aktuella driftsstatuslägen
 • Automatisk lagring av individuella användarinställningar, migrering även vid uppdatering
 • Felanalys av enheter och komponenter
 • Funktionskontroll av värmeapplikation
 • Stöd när en värmeapplikation tas i drift för första gången
 • Integrerat resultatprotokoll för slutförande av första drifttagning samt för diagnosprocesser

Nya funktioner:

 • Felkodsvisning inklusive ytterligare systemparametrar för de nya värmarna med CAN-kommunikation
 • Möjlighet till särskild ADR-konfiguration för styrenheter
 • Firmware-uppdateringar för EasyStart Web
 • Professionell, PC-baserad och framtidssäker förstainstallation av ett värmesystem som kontrolleras av EasyStart Pro
 • Parametrering av EasyStart Pro (t.ex. användarinställningar som tidsformat och temperaturenhet)
 • Lagring och återanvändning av parameterposter för EasyStart Pro
 • Parametrering av EasyStart Pro (utöver engelska och tyska finns 25 språk att välja mellan)

EasyScan-segmentet: