Zum Inhalt springen

Innovation från tradition

Under vår mer än 145-åriga historia har vi på Eberspächer alltid gått i bräschen för banbrytande tekniska lösningar. Än i dag utgör våra innovationer en viktig drivkraft för de nya kör- och fordonskoncepten inom fordonsindustrin.

Att vi inte vilar på våra lagrar är en del av vår grundfilosofi. I framtiden kommer vi därför att fortsätta att ställa allt högre krav på värmeteknik. Miljö, ekonomi, akustik, effektivitet, alternativa bränslen, lång livslängd, modularitet, värmehantering och ny körteknik: alla dessa faktorer är avgörande för att se till att vi och våra kunder lyckas.

Listan över våra nuvarande och framtida innovationsområden är därför rejält tilltagen. Det handlar om alltifrån att omarbeta vår nuvarande Airtronic-generation genom värmehanteringen i parkeringsvärmardrift till att utvidga vårt sortiment så att det omfattar utvecklingstjänster samt införa nya doseringspumpar.

Men i fokus står alltmer vidareutvecklingen av den andra generationen av nuvarande Hydronic. I utvecklingsarbetet har vi redan vägt in viktiga framtidsfrågor, som att Hydronic 2 Commercial ska klara olika bränslen till 100 procent, med maximal effektivitet och betydligt längre servicetid.