Zum Inhalt springen

Parkeringsvärmare för nyttofordon

Med Eberspächers Airtronic-luftvärmare och Hydronic-vattenvärmare erbjuder vi en omfattande portfölj av robusta parkeringsvärmare med lång livslängd för praktiskt taget alla situationer där nyttofordon kan förekomma.

Stränga avgasbegränsningar och olika kommersiella aspekter gör att det är nödvändigt med en motoroberoende kupévärme. Utöver den rena komfortfunktionen fyller motorförvärmningen en viktig funktion i kallare länder. Det är enda sättet att kunna garantera att nyttofordonet alltid är driftklart även i riktigt extrema temperaturer. För dessa båda olika krav kan vi på Eberspächer erbjuda två olika lösningar med våra Airtronic-luftvärmare och Hydronic-vattenvärmare. Båda parkeringsvärmarna har effektnivåer från 4 kW och upp till 35 kW och den omfattande produktportföljen täcker in samtliga användningsområden. Värmarna är optimerade för att användas som systemlösningar i framför allt nyttofordon och imponerar med sin långa livslängd och robusta konstruktion. Dessutom uppfyller de alla avgas- och bullerkrav fullt ut. Eberspächers motoroberoende bränsledivna värmare lämpar sig som speciallösningar för militär- och järnvägsapplikationer eftersom de är konstruerade för att användas i entreprenadmaskiner och traktorer.

Utöver den centrala kupévärmen är det också möjligt med en decentraliserad uppvärmning av arbetsplatser på avstånd från fordonets eget värmesystem. Detta innebär att t.ex. kranförarhytter, lastutrymmen och transportutrymmen för arbetslag kan värmas upp effektivt.