Zum Inhalt springen

Värmelösningar för personbilar och nyttofordon

Eberspächers fordonsvärmare är moderna lösningar som klarar alla OEM-sektorns krav, både när det gäller parkeringsvärmare och tillsatsvärmare.

De allt hårdare utsläppskraven är en särskild utmaning när fordonsvärmare ska konstrueras. Eberspächer kan leva upp till dessa krav tack vare sitt kontinuerliga utvecklingsarbete. Ett väl utformat innovationledningssystem och stort tekniskt kunnande gör att Eberspächers lösningar för fordonsvärmare klarar de krav som ställs av OEM- och eftermarknadssektorn fullt ut - både nu och i framtiden.

Med kapacitet för flera bränslen (B100/E85), minimalt med bulleremissioner och mycket lång livslängd kan komponenterna redan nu erbjuda innovativ värmeteknik och god utvecklingspotential för ytterligare optimering.

"Kvalitet skapar värde": För oss på Eberspächer, som är ledande inom kvalitet och teknik, är det en viktig princip. Därför tillämpar vi en nollfelsstrategi inom alla sektorer, oavsett om det gäller produkter, tjänster eller processer. Kundernas förväntningar och vår egen kvalitetssyn resulterar i en konstant hög standard genom hela förädlingskedjan. Med mer än 30 verksamhetsorter världen över kan vi föra en kontinuerlig dialog med våra kunder och säkerställa optimala processer under alla projektfaser.