Zum Inhalt springen

Skapar morgondagens mobilitet

Söker du en kunnig partner som inte enbart kan erbjuda värmesystem för en rad olika fordon, utan också det idealiska klimatet för alla typer av utmanande förhållanden? Då är Eberspächer just den partner du behöver. Vi på Eberspächer har en kundförståelse, ett företagsansvar och ytterst motiverad personal som gör oss till en mycket speciell partner med ingående expertkunskaper inom klimatsystem. Som en del av den globalt verksamma Eberspächer-koncernen finns vi alltid på plats när du behöver oss för att erbjuda exakt de tjänster du önskar. Testa oss så får du se.

Utveckling ger dagens och morgondagens innovationer
Under de närmsta åren kommer det att ställas allt hårdare krav på värmetekniken. Miljö, ekonomi, akustik, effektivitet, alternativa bränslen, lång livslängd, modularitet, värmehantering och ny körteknik - alla dessa faktorer är avgörande för att se till att vi och våra kunder lyckas. Därför arbetar vi hela tiden med att optimera våra utvecklingsmetoder och ta fram nya, innovativa och högeffektiva lösningar.

Inköpen får strategisk betydelse
Den ökade fokuseringen på våra främsta expertområden och den tilltagande komplexiteten på de tjänster som köps in gör att inköpen får en strategisk betydelse. En viktig aspekt här är inköpshanteringen, som gör att vi kan fastställa de faktorer som påverkar kvalitet och kostnader för våra slutprodukter redan när vi bestämmer oss för vem som ska få kontraktet. Detta spektrum utökas i ännu högre grad vid hanteringen av olika materialgrupper där man gör en systematisk bedömning av hela ägarkostnaden och väger in detta i inköpsprocessen.

Logistik - en kärnkompetens med stora kundfördelar
Logistik är en intern kärnkompetens som ger våra affärspartners stora kundfördelar. Ända från den stund då vi har fått en förfrågan finns det logistikpersonal som deltar i arbetet med att ta fram produkten. De ser till att kundens logistikkrav beaktas under hela processen fram till dess att produkten är klar för serietillverkning. Vi tar ett helhetsgrepp på logistikprocesserna från leverantör till kund och stämmer av dem mot varandra.

Kvalitet på högsta nivå
Vi är ledande när det gäller kvalitet och teknik och tillämpar en nollfelsstrategi för våra produkter, tjänster och processer. Vi arbetar hela tiden enligt mottot: "Kvalitet skapar värde." Vår kvalitetssyn kombinerat med den kvalitetsstandard som kunden har fastställt gör att vi kan hålla en konstant hög standard genom hela förädlingskedjan.

Tillverkning på processorienterade anläggningar
Vi klarar att leva upp till de höga krav som ställs på kvalitet, tillförlitlighet och leveranser tack vare att vi använder oss av senaste koncept, teknik och maskiner. Och så har vi förstås vår kompententa personal. Alla tillverkningsprocesser genomgår en konstant cykel: planering, verksamhet, kontroll och förbättring. Allt med ett enda mål: att våra kunder ska vara nöjda.