Zum Inhalt springen

Vår miljöpolicy:

Vi skall värna om miljön genom hållbart tänkande och arbete utgöra en så liten miljöbelastning som möjligt.

 

Detta skall ske genom:

  • Ledningens aktiva intresse och drivning av miljöfrågor
  • Att engagera och motivera medarbetare till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Via ständiga förbättringar arbeta för en positiv miljöpåverkan
  • Att följa gällande miljölagstiftning och gällande kundkrav
  • Samarbeta med leverantörer, kunder och ägare för att uppnå bästa miljöalternativ i kombination med kvalitet och kostnad