Zum Inhalt springen

Vår kvalitetspolicy:

Vi skall ha en process- och utleveranskvalitet som motsvarar kundernas krav och förväntningar. Detta skall ske genom ett systematiskt arbetssätt med kompetent och motiverad personal och med mätbara mål avseende processer och produkter.

 

Detta skall ske genom:

  • Att genom ständiga förbättringar uppfylla kunders, myndigheters och andra intressenters krav och förväntningar
  • Ett positivt och korrekt bemötande av kunder och leverantörer för ett långsiktigt samarbete
  • Att verksamheten har mätbara mål
  • Att personalen uppmuntras, motiveras och utbildas så att både kundernas och företagets krav uppfylls
  • Att personalen kontinuerligt informeras om kvalitetsmål och kvalitetsutfall
  • Att resurser i form av personal, lokaler och arbetsmiljö är anpassade för verksamheten