Zum Inhalt springen

Med Eberspächers produktportfölj får fordonsindustrin lösningar på befintliga och kommande utmaningar

Avgasteknik
Renare, lättare, tystare – med våra avgassystem för personbilar och nyttofordon kan redan nu långt mer än 95 procent av alla föroreningar tas bort. De är också banbrytande när det gäller lättviktskonstruktion, ljudisolering och ljuddesign. Att vi har specialistkompetens när det gäller avgassystem är välkänt bland personbils- och nyttofordonstillverkare, men också inom andra sektorer världen över. Våra kunder på eftermarknaden har också glädje av vår expertis: vi anordnar workshops och erbjuder affärspartners eftermonterings- och utbytessystem som håller originalkvalitet.


Fordonsvärmare
Ända sedan vi satte in vår fordonsvärmare i Volkswagens lilla "bubbla" har Eberspächers fordonsvärmare stått som begrepp för körkomfort. I dag finns de i otaliga personbilar, nytto- och specialfordon, husbilar och båtar. Våra bränsledrivna fordonsvärmare monteras som standard av många tillverkare eller kan sättas in som specialutrustning på deras tillverkningsanläggningar. Men våra värmesystem kan också enkelt eftermonteras.


Elektriska fordonsvärmare
När motorn inte ger tillräckligt med restvärme, kan elektriska tillsatsvärmare från Eberspächer hjälpa till. Dessa PTC-värmare värmer snabbt och ekonomiskt upp förbrukningsoptimerade diesel- och bensinbilar. Avancerade högvoltsvärmare för hybrid-, el- och bränslecellsfordon finns redan i serieproduktion på Eberspächer catem. PTC-värmare kan också ge värme lokalt: ett bra exempel på det är cabrioletbilarnas värmare i nackhöjd, som är placerad i nackskyddet.


Klimatsystem för bussar
Eberspächer Sütrak är specialist på högpresterande värme- och klimatsystem för bussar. Vi erbjuder busstillverkare ett komplett värmehanteringssystem från en enda tillverkare för stads- och långfärdsbussar – från Sprinter till dubbeldäckarbussar.

 


Automotive Controls
Automotive Controls erbjuder högpresterande, tillförlitliga elektronikprodukter och specialiserar sig på kundspecifika lösningar som ger hållbar mobilitet. Som kompetent innovationspartner för fordonsindustrin kan Automotive Controls hjälpa till med förbrukningsoptimering och utsläppsreducering och erbjuder inte bara styrenheter för värmehantering och kompaktstyrenheter utan även effektslutsteg för en optimal motor- och avgashantering samt produkter för stabiliserande kraftförsörjning och energiåtervinning.