Zum Inhalt springen

Vi agerar för morgondagens klimat

Miljö och ekonomi
För oss finns det ingen motsättning mellan miljötänkande och lönsamhet. Om lagstiftarna vill att vi ska agera ställer vi oss frågan: Vad kan vi göra för att komma ännu längre? Både sett till miljön och ekonomin. För på Eberspächer är förändring och förbättring samma sak.

Effektiviteten i fokus

Ju effektivare, desto bättre: Vi är varsamma med våra resurser och slösar inte. På så vis agerar vi både ansvarstagande och ekonomiskt.

Konkret agerande
Varje år sätter vi upp konkreta miljömål. Och vi ser till att våra anställda är medvetna om dem. På varje anläggning finns det ett antal frivilliga miljösamordnare som informerar den övriga personalen om olika miljöfrågor och hjälper oss med att lyckas med våra åtgärder.

Gå tillbaka