Zum Inhalt springen

Banbrytande tekniska komponenter från Eberspächer

Med moderna avgassystem avlägsnas mer än 95 procent av alla föroreningar. Eberspächer har en stor del i den här utvecklingen.
Vår innovativa ActiveSound/ActiveSilence-teknik ger en ytterst effektiv ljuddämpning och överträffar traditionella ljuddämpare även i fråga om vikt. Tillsammans med ActiveSound kan samma system även uppgradera kvaliteten på mynningsljudet.
Genom att använda tunnväggiga strukturer, alternativa material, innovativa tillverkningsprocesser och nya koncept uppnår vi viktfördelar på upp till 50 procent jämfört med traditionella avgassystem.
Motorkoncept som bygger på downsizing sänker inte bara förbrukningen utan även avgastemperaturerna. Idle-stop-faser som används vid glidläge gör att temperaturerna också sjunker under katalysatorernas aktiveringsvärden. Eberspächers elektronikmoduler säkerställer i dessa fall den elektriska katalysatorvärmarens funktion och bidrar därigenom effektivt till att utsläppsvärdena förbättras.
Funktionssäkra energiackumuleringsmoduler från Eberspächer lagrar och återger återvunnen mekanisk och termisk energi mellan högeffektsförbrukare i el- och hybridfordon utifrån behov. Detta ger systemfördelar, framför allt i 48 volts delnät.
Liksom hybrid- och elmotorer ger moderna, förbrukningsoptimerade motorer alltför lite restvärme för att värma fordonet till en behaglig temperatur. Våra supereffektiva värmesystem är skräddarsydda för att klara de nya körkonceptens krav – och det samma gäller för de motsvarande klimatsystemen för bussarna.