Zum Inhalt springen

Nollfelsstrategin

Det är mycket bättre att förhindra att fel uppstår än att behöva komma och rätta till dem i efterhand. Det är en linje som vi tillämpar konsekvent i vår kvalitetspolicy.

Vi har satt som mål att sänka felprocenten hos Eberspächer till noll. Det är något vi alltid bär med oss när vi planerar och kontrollerar företagets arbetsflöden och processer där kvaliteten har betydelse. Samtidigt vet vi ju att varken människor eller maskiner kan förhindra fel helt och hållet. Därför är vi toleranta när fel faktiskt uppstår.

Vi ser det inte som konstigt om resultaten någon enstaka gång avviker från det vi hade tänkt oss. I stället betraktar vi felet som en möjlighet till förbättring. Och det är en linje vi tillämpar konsekvent. Att hela tiden förbättras är nämligen själva grundbulten i vårt kvalitetsledningssystem.

Vi lär oss av alla fel och på så vis kan vi förhindra att de uppstår igen. De erfarenheter vi gör sprids systematiskt inom företaget för att återkommande potentiella felkällor ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt. Med den här processen uppnår vi mätbara resultatet. Vår produktion håller konsekvent en nivå som ligger nära noll fel.

Och det är ett arbete som har gett resultat: våra kunder berömmer oss ofta för våra felfria delar och vår höga produktkvalitet.