Zum Inhalt springen

Kvalitet skapar värde.

Våra uppgifter och aktiviteter:

1. Kvalitetsledningssystem

 • Vi är certifierade enligt IATF 16949
 • Processorienterat kvalitetsledningssystem med led-, huvud- och stödprocesser

 

2. Kvalitetsplanering

 • Produkt- och metodutvecklingsprocess från erbjudande till serietillverkningsleveranser
 • Fastställande av kundkrav och kundförväntningar
 • Riskidentifiering, riskbedömning och riskminimering
 • Tillämpning av olika metoder (QFD, FMEA, PPF osv.)

 

3. Kvalitetsövervakning

 • Poka Yoke-processen
 • Enhetligt utformade kvalitetsprovningar
 • Konsekvent agerande vid avvikelser
 • Fastställda eskaleringsscenarion

 

4.Kvalitetsförbättring

 • Systematisk analys av kvalitetsresultat
 • Program för systematisk kvalitetsförbättring
 • Program för systematisk leverantörsutveckling
 • Program för systematiskt kvalitetsstöd

 

Gå tillbaka