Zum Inhalt springen

Vi är bara nöjda när vi kan erbjuda högsta kvalitet

Nöjda kunder är själva grunden för vår verksamhet. Endast om vi konsekvent och kontinuerligt motsvarar våra kunders högt ställda krav och förväntningar kan vi fortsätta att vara framgångsrika på lång sikt.

Inom fordonsindustrin anses vi ligga långt framme inom teknik och kvalitet. Vårt mål är att utvidga denna ledande ställning inom alla produktområden.

Därför fokuserar vi på ett övergripande kvalitetsledningssystem som går tvärs igenom alla relevanta operativa arbetsflöden och processer. Vi har som mål att undanröja alla potentiella felkällor redan från start. På så sätt kan vi hålla högsta kvalitetsnivå på alla plan.

För att uppnå detta använder vi oss av en rad olika beprövade metoder och kvalitetsprogram. För varje enskild produktgrupp gäller också separata kvalitetsstandarder och kvalitetsindikatorer (KQI).

En värdering genomsyrar samtliga produktionslinjer: det konsekventa arbetet för att säkerställa produkt-, process- och servicekvalitet. Detta börjar redan när den ursprungliga idén tar form och löper som en röd tråd genom hela förutvecklingsfasen, produktframtagningen och eftermarknadsservicen.

Tack vare det internationellt certifierade kvalitetsledningssystemet IATF 16949 och EN-ISO 9001 kan vi hålla en hög kvalitetsnivå på alla våra anläggningar.