Zum Inhalt springen

MOVE is Eberspächer

MOVE ist Eberspächer

MOVE
Vi tar Eberspächer mot fortsatta framgångar! Genom lönsam tillväxt höjer vi kontinuerligt vårt företags värde. Som familjeföretag satsar vi på förtroende och på våra styrkor: långsiktigt tänkande och en växande företagskultur. Med självförtroende och konsekvens tar vi oss an den globala konkurrensen och förändrade marknadsförhållanden – precis som år 1865, idag och i framtiden.

Vi skapar förutsättningar för ren rörlighet (Clean Mobility) i framtiden och tillhandahåller intelligenta lösningar (Smart Solutions) som utvecklas och produceras av engagerade människor (Dedicated People).

Clean Mobility: Våra produkter och tjänster bidrar till miljöskydd, säkerhet och komfort i bilar.

Smart Solutions: Vi satsar målmedvetet på innovationer för att uppmuntra våra kunder. Vi utökar vår marknadsställning genom investeringar, partnerskap och förvärv.

Dedicated People: Vi arbetar med engagemang och tar ansvar. I en attraktiv arbetsmiljö fortsätter vi att kontinuerligt utveckla vår kompetens och skapar en högpresterande, global organisation.

Strategiskt utökar vi vår verksamhet med mogna, dynamiska och helt nya affärsområden. Vi skapar våra fortsatta framgångar genom initiativ i tydligt definierade verksamhetsstrategier för alla affärsområden.