Zum Inhalt springen

MOVE is Eberspächer

MOVE
Vi tar Eberspächer till en framgångsrik framtid! Genom lönsam tillväxt ökar vi kontinuerligt värdet av vårt företag. Som familjeföretag satsar vi på förtroende och våra starka sidor: att tänka långsiktigt och en utvecklad värde kultur. Självmedvetet och konsekvent utmanar vi de globala konkurrenterna och förändrade marknadsvillkoren –sedan 1865, idag och i framtiden.

Vi skapar förutsättningar för ren rörlighet (Clean Mobility) i framtiden och tillhandahåller intelligenta lösningar (Smart Solutions) som utvecklas och produceras av engagerade människor (Dedicated People).

Clean Mobility: Våra produkter och tjänster bidrar till skydd av miljön, säkerhet och fordonskomfort.

Smart Solutions: Vi satsar målmedvetet på innovationer för att inspirera våra kunder. Vi stärker vår marknadsposition genom investeringar, partnerskap och förvärv.

Dedicated People: Vi agerar med engagemang och tar ansvar. I en attraktiv arbetsmiljö vidareutvecklar vi vår kompetens och formar en stark, global organisation.

Strategiskt utökar vi vår verksamhet med mogna, dynamiska och helt nya affärsområden. Vi skapar våra fortsatta framgångar genom initiativ i tydligt definierade verksamhetsstrategier för alla affärsområden.