Zum Inhalt springen

Eberspächer-koncernen: Skapar morgondagens mobilitet

Avgasteknik, fordonsvärmare och klimatsystem för bussar - med vår teknologi bidrar vi aktivt till en alltmer miljövänlig mobilitet och en högre grad av säkerhet och välbefinnande världen över. Men även inom fordonselektronik och integration med databuss-system för fordon är vi en kompetent systempartner för fordonsindustrin.

Banbrytande
Alla fordonstillverkare i Europa och Nordamerika samt allt fler fordonstillverkare i Asien använder sig av vår banbrytande teknik. Även reservdelsförsäljare och verkstäder uppskattar att vi vet vad vi talar om när det gäller originalutrustning.

Framåtblickande
Vår innovationstakt är hög och redan i dag arbetar vi för morgondagens mobilitet. Genom att erbjuda banbrytande lösningar ligger vi steget före och står väl rustade inför de allt strängare utsläppsreglerna, den komplexa värmehanteringen i samband med eldrift och de allt högre krav som ställs på fordonselektroniken.

Flexibel
Eberspächer är ett oberoende företag med stort handlingsutrymme. Med ca 10 000 medarbetare i 29 länder på över 80 olika orter finns vi på alla fordonsindustrins nyckelmarknader världen över. Vi bygger målmedvetet upp vår internationella närvaro - för kvalitet finns det inga gränser.

Mer information:

Årsrapport