Zum Inhalt springen

Värderingar och riktmärken

Vårt mål är att fordonsindustrin ska utvecklas. Med våra produkter bidrar vi aktivt till ett bättre miljöskydd, ökad säkerhet och en behagligare vägtrafik. Men även om det händer mycket inom teknik och näringsliv just nu, kan våra kunder, anställda och affärspartners lita på att en del saker inte kommer att förändras. De kan räkna med att vi som familjeföretag arbetar långsiktigt och konsekvent och att vår företagskultur genomsyras av värderingar som har utvecklats och formats under 150 år.

Kunder
Nöjda kunder är basen för vår verksamhet. Vårt sätt att tänka och agera styrs av hur vi ska hjälpa våra kunder och affärspartners att lyckas genom olika produkter och tjänster.

Anställda
De som arbetar hos oss har stort handlingsutrymme. Vi investerar i fortbildningar och stöttar talanger, självständigt tänkande och initiativförmåga. För den som vill satsa på nya idéer finns det alltid tillräckligt med resurser.

Samarbete
Vi värdesätter ett bra samarbete och vill skapa stabila relationer på alla plan, både externt och internt. Alla partnerskap som ger gemensamma framgångar bygger på lojalitet, respekt, tolerans och ömsesidigt förtroende.

Ansvarstagande
Som vi ser det upphör inte företagets ansvar vid fabriksgrindarna - det genomsyrar hela produktions- och leveranskedjan. Vi eftersträvar en hållbar miljöbalans för allting som vi gör och producerar.