Zum Inhalt springen

Våra styrkor. Vår vision.

Eberspächer har alltid satsat på ett innovativt synsätt och imponerat på branschen med sin stora kapacitet till förändring. De utmaningar vi ställs inför ser vi hela tiden som möjligheter att utveckla vår verksamhet, helt enkelt ett led i vår strategi för hållbar tillväxt.

Oberoende
Vi fattar våra beslut utifrån en styrkeposition. Vårt kommersiella oberoende som familjeföretag gör att vi kan välja var vi vill lägga vårt fokus och bestämma våra strategiska mål. Ledstjärnan för oss är vårt slutgiltiga mål om stabilitet på lång sikt.

Tillväxt
Sedan 1865 har vårt företagsnamn varit synonymt med entreprenörsanda och kreativ affärsverksamhet. I framtiden vill vi fortsätta att växa organiskt. Vi vill bygga upp vår marknadsposition på ett konsekvent sätt inom samtliga produktgrupper och utöka den befintliga portföljen med ändamålsenliga produkter.

Internationalisering
Vi finns på alla nyckelmarknader inom den internationella fordonsindustrin och utökar hela tiden vår globala närvaro. Vårt fokus ligger på regioner med hög ekonomisk tillväxt och stor framtidspotential, t.ex. BRIK-länderna: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Tekniskt ledarskap
Vi vill ta till vara våra utvecklares framstående idéer och omvandla dem till banbrytande komponenter som får fordonsindustrin att utvecklas. Därför investerar vi kontinuerligt i forskning och utveckling. Mer än 700 ingenjörer och specialister gör allt de kan för att stärka vår ledande ställning när det gäller tekniken inom samtliga produktgrupper.

Hållbarhet
Framtidens mobilitet kan se ut på många olika sätt. På lite längre sikt räknar vi med att det ska komma fram en rad olika lösningar som kan användas parallellt. Oavsett vilken produktgrupp det gäller står Eberspächer väl rustat inför det kommande teknikskiftet. Vi är beredda att optimera förbränningsmotorn, som kommer att finnas kvar ute på vägarna ett bra tag till, men vi är också redo att satsa på alternativa driftformer.

Läs mer om våra banbrytande teknikkomponenter för en hållbar mobilitet. Läs mer