Zum Inhalt springen

Eberspächer - siffror i korthet

Nyckeltal för koncernen

Intäkter i milj. euro (utländsk andel i procent)

Intäkter i milj. euro (utländsk andel i procent)

FoU-utgifter i miljoner euro

FoU-utgifter i miljoner euro

Kapitalutgifter* i miljoner euro

Kapitalutgifter i miljoner euro

Antal anställda**

Antal anställda