Zum Inhalt springen

Eberspächer - siffror i korthet

Nyckeltal för koncernen

Intäkteri milj. euro (utländsk andel i procent)

FoU-utgifteri miljoner euro

Kapitalutgifter*i miljoner euro

Antal anställda**